Informacje prawne.

Prawa autorskie

 

 

Dom Aukcyjny Mariola Nosko  Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych iKomornik.pl podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe iKomornik.pl zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

 

 

 

Znaki towarowe

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych iKomornik.pl  są prawnie chronionymi znakami towarowymi Dom Aukcyjny Mariola Nosko, dotyczy to w szczególności znaków logo oraz emblematów.