#0 ErrorHandler::error(256, 
Błąd bazy: [2006] MySQL server has gone away

select * from pozycjonowanie_elementy where tabela = "tresci" and id_rekordu = 8
, /srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php, 470, Array ([msg] =>
Błąd bazy: [2006] MySQL server has gone away

select * from pozycjonowanie_elementy where tabela = "tresci" and id_rekordu = 8
)) #1 trigger_error(
Błąd bazy: [2006] MySQL server has gone away

select * from pozycjonowanie_elementy where tabela = "tresci" and id_rekordu = 8
, 256) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php:470] #2 DatabaseMySQL->error() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php:514] #3 DatabaseMySQL->query(select * from pozycjonowanie_elementy where tabela = "tresci" and id_rekordu = 8, Array ()) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php:557] #4 DatabaseMySQL->getRow(select * from pozycjonowanie_elementy where tabela = "tresci" and id_rekordu = 8) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Pozycjonowanie.class.php:26] #5 Pozycjonowanie->ustawRekord(tresci, 8) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Pozycjonowanie.class.php:45] #6 Pozycjonowanie->ustawObiekt(Tresc Object ([] => tresci,[] => DatabaseMySQL Object ([] => Resource id #11,[] => mysql,[] => ikomornik_nowy,[] => fnmtW2vImE,[] => ikomornik_nowy,[] => Array (),[] => select * from pozycjonowanie_elementy where tabela = "tresci" and id_rekordu = 8,[] => 6.5088272094727E-5,[] => ,[] => ,[] => utf8,[] => ,[] => 12),[] => Array ([id] => 8,[id_parent] => 2,[lp] => 1,[identyfikator] => ,[nazwa] => Ogłoszenia w prasie,[typ] => TRESC,[parametr] => ,[tresc] =>

 

Dom Aukcyjny jest obecny na rynku medialnym już od 12 lat. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną oraz większością gazet lokalnych, dlatego zlecamy ogłoszenia bez dodatkowych kosztów dla odbiorcy (wg cenników tych gazet).
Zamieszczamy blisko 70% ogłoszeń prasowych w wydaniach ogólnokrajowych oraz lokalnych dzienników.

 

Zlecając nam emisję ogłoszenia, wywiązujecie się Państwo
z ustawowego obowiązku zamieszczania obwieszczeń w prasie, korzystacie z dodatkowego bezpłatnego wsparcia informacyjnego w postaci publikacji ogłoszenia w Internecie.

 

Dbany o to aby zlecone nam ogłoszenia wyróżniały się na tle innch,
i były łatwiej odnajdywane przez czytelników.

 

Zapewniamy kompleksowość (8 w 1)

 

 1. Publikujemy we wskazanej przez Państwa prasie
  zgodnie z wyceną.
 2. Publikujemy na stronie iKomornik.pl, DAWRO.pl,
  bezpłatnie.
 3. Publikujemy na stronie internetowej gazety
  bezpłatnie.
 4. Redagujemy nadesłane ogłoszenia
  bezpłatnie.
 5. Wysyłamy skan ogłoszenia w formacie PDF po emisji obwieszczenia
  - bezpłatnie.
 6. Direct mailing – wysyłamy w formie elektronicznej informacje do subskrybentów naszej strony
  z Państwa ogłoszeniami
  - bezpłatnie.
 7. Ogłoszenia licytacji pojazdów zamieszczamy na portalach typu: otomoto, autotrader, gratka.
 8. Ogłoszenia licytacji nieruchomości zamieszczamy na portalach: otodom, gratka, domiporta.

 

Dzięki obecności Państwa ogłoszeń na stronie iKomornik.pl i DAWRO.pl skutecznie wpłyniecie na zwiększenie:
 • dostępności do informacji o sprzedaży,
 • zainteresowania organizowanymi licytacjami,
 • oglądalności ogłoszeń w Internecie.

 

Kancelariom komorniczym zapewniamy dostęp online do dedykowanego konta na portalu iKomornik.pl, w którym mogą:
 • pobrać raport po publikacji ogłoszenia w prasie (skan ogłoszenia w formacie PDF),
 • pobrać fakturę,
 • sprawdzić stan rozliczeń i zleceń,
 • sprawdzić listę przechowywanych ruchomości.
,[uri] => /ogloszenia-w-prasie,[aktywny] => 1),[] => ,[] => 0)) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/moduly/Strona/ModulTresci.class.php:40] #7 ModulTresci->uruchom() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/aplikacje/AppStrona.class.php:101] #8 App::uruchomModul(ModulTresci) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/aplikacje/AppStrona.class.php:211] #9 App::uruchom() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/index.php:13]