#0  ErrorHandler::error(256, 
Błąd bazy: [1054] Unknown column 'o.id_kategorii2' in 'where clause'

select SQL_CALC_FOUND_ROWS o.id, date(o.data) as data, time(o.data) as godzina, o.nazwa, o.km, o.sprzedawca as sprzedajacy, o.cena, o.lokalizacja_ulica as przedmiot_ulica, o.lokalizacja_miasto as przedmiot_miasto, o.lokalizacja_wojewodztwo as przedmiot_wojewodztwo, ( select plik from ogloszenia_zdjecia oz where oz.id_parent = o.id order by id limit 1 ) as zdjecie, ok.nazwa as kategoria, opk.nazwa as podkategoria, sorl.nazwa as rodzaj_licytacji from ogloszenia o inner join ogloszenia_kategorie opk on opk.id = o.id_kategorii left join ogloszenia_kategorie ok on ok.id = opk.id_parent inner join slownik_ogloszenia_rodzaje_licytacji sorl on sorl.id = o.id_rodzaju_licytacji where o.aktywny = 1 and o.sprzedawca like '%komornik%' and (o.id_kategorii in (1) or o.id_kategorii2 in (1) or o.id_kategorii3 in (1)) and (o.id_podkategorii in (15) or o.id_podkategorii2 in (15) or o.id_podkategorii3 in (15)) order by o.data asc limit 0, 10
, /srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php, 470, Array ([msg] =>
Błąd bazy: [1054] Unknown column 'o.id_kategorii2' in 'where clause'

select SQL_CALC_FOUND_ROWS o.id, date(o.data) as data, time(o.data) as godzina, o.nazwa, o.km, o.sprzedawca as sprzedajacy, o.cena, o.lokalizacja_ulica as przedmiot_ulica, o.lokalizacja_miasto as przedmiot_miasto, o.lokalizacja_wojewodztwo as przedmiot_wojewodztwo, ( select plik from ogloszenia_zdjecia oz where oz.id_parent = o.id order by id limit 1 ) as zdjecie, ok.nazwa as kategoria, opk.nazwa as podkategoria, sorl.nazwa as rodzaj_licytacji from ogloszenia o inner join ogloszenia_kategorie opk on opk.id = o.id_kategorii left join ogloszenia_kategorie ok on ok.id = opk.id_parent inner join slownik_ogloszenia_rodzaje_licytacji sorl on sorl.id = o.id_rodzaju_licytacji where o.aktywny = 1 and o.sprzedawca like '%komornik%' and (o.id_kategorii in (1) or o.id_kategorii2 in (1) or o.id_kategorii3 in (1)) and (o.id_podkategorii in (15) or o.id_podkategorii2 in (15) or o.id_podkategorii3 in (15)) order by o.data asc limit 0, 10
)) #1 trigger_error(
Błąd bazy: [1054] Unknown column 'o.id_kategorii2' in 'where clause'

select SQL_CALC_FOUND_ROWS o.id, date(o.data) as data, time(o.data) as godzina, o.nazwa, o.km, o.sprzedawca as sprzedajacy, o.cena, o.lokalizacja_ulica as przedmiot_ulica, o.lokalizacja_miasto as przedmiot_miasto, o.lokalizacja_wojewodztwo as przedmiot_wojewodztwo, ( select plik from ogloszenia_zdjecia oz where oz.id_parent = o.id order by id limit 1 ) as zdjecie, ok.nazwa as kategoria, opk.nazwa as podkategoria, sorl.nazwa as rodzaj_licytacji from ogloszenia o inner join ogloszenia_kategorie opk on opk.id = o.id_kategorii left join ogloszenia_kategorie ok on ok.id = opk.id_parent inner join slownik_ogloszenia_rodzaje_licytacji sorl on sorl.id = o.id_rodzaju_licytacji where o.aktywny = 1 and o.sprzedawca like '%komornik%' and (o.id_kategorii in (1) or o.id_kategorii2 in (1) or o.id_kategorii3 in (1)) and (o.id_podkategorii in (15) or o.id_podkategorii2 in (15) or o.id_podkategorii3 in (15)) order by o.data asc limit 0, 10
, 256) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php:470] #2 DatabaseMySQL->error() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php:514] #3 DatabaseMySQL->query( select SQL_CALC_FOUND_ROWS o.id, date(o.data) as data, time(o.data) as godzina, o.nazwa, o.km, o.sprzedawca as sprzedajacy, o.cena, o.lokalizacja_ulica as przedmiot_ulica, o.lokalizacja_miasto as przedmiot_miasto, o.lokalizacja_wojewodztwo as przedmiot_wojewodztwo, ( select plik from ogloszenia_zdjecia oz where oz.id_parent = o.id order by id limit 1 ) as zdjecie, ok.nazwa as kategoria, opk.nazwa as podkategoria, sorl.nazwa as rodzaj_licytacji from ogloszenia o inner join ogloszenia_kategorie opk on opk.id = o.id_kategorii left join ogloszenia_kategorie ok on ok.id = opk.id_parent inner join slownik_ogloszenia_rodzaje_licytacji sorl on sorl.id = o.id_rodzaju_licytacji where o.aktywny = 1 and o.sprzedawca like '%komornik%' and (o.id_kategorii in (1) or o.id_kategorii2 in (1) or o.id_kategorii3 in (1)) and (o.id_podkategorii in (15) or o.id_podkategorii2 in (15) or o.id_podkategorii3 in (15)) order by o.data asc limit 0, 10 , Array ()) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/Database.class.php:602] #4 DatabaseMySQL->getAll( select SQL_CALC_FOUND_ROWS o.id, date(o.data) as data, time(o.data) as godzina, o.nazwa, o.km, o.sprzedawca as sprzedajacy, o.cena, o.lokalizacja_ulica as przedmiot_ulica, o.lokalizacja_miasto as przedmiot_miasto, o.lokalizacja_wojewodztwo as przedmiot_wojewodztwo, ( select plik from ogloszenia_zdjecia oz where oz.id_parent = o.id order by id limit 1 ) as zdjecie, ok.nazwa as kategoria, opk.nazwa as podkategoria, sorl.nazwa as rodzaj_licytacji from ogloszenia o inner join ogloszenia_kategorie opk on opk.id = o.id_kategorii left join ogloszenia_kategorie ok on ok.id = opk.id_parent inner join slownik_ogloszenia_rodzaje_licytacji sorl on sorl.id = o.id_rodzaju_licytacji where o.aktywny = 1 and o.sprzedawca like '%komornik%' and (o.id_kategorii in (1) or o.id_kategorii2 in (1) or o.id_kategorii3 in (1)) and (o.id_podkategorii in (15) or o.id_podkategorii2 in (15) or o.id_podkategorii3 in (15)) order by o.data asc limit 0, 10 ) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/moduly/Strona/ModulSzukaj.class.php:327] #5 ModulSzukaj->lista() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/moduly/Strona/ModulSzukaj.class.php:385] #6 ModulSzukaj->uruchom() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/aplikacje/AppStrona.class.php:124] #7 App::uruchomModul(ModulSzukaj) called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/klasy/aplikacje/AppStrona.class.php:234] #8 App::uruchom() called at [/srv/www/ikomornik.pl/www/index.php:13]