OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic (tel.52/355-00-22) ogłasza, że:

 

7 kwietnia 2023 r. o godz. 09:00

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42 w sali 19, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości: działki nr 7/3 o powierz. 2,0004 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2558,21 m2 (po pieczarkarni), położonej: 88-150 Kruszwica, Słabęcin, dla której Sąd Rejonowy V Wydz. Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzi KW BY1I/00069229/6.

 

Suma oszacowania wynosi 1 366 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 024 500,00 zł.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BP S.A. O/ Inowrocław 25 10201505 0000 0702 0070 1243 (tytułem "Wadium KW 69229/6") albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do 06.03.2023).

 

W dniu 29.03.2023 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz.10:30.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: