OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. 76 746 18 07) ogłasza, że dnia

30-marca-2023r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr X, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 52,80 m2 (w tym: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 6,90 m2 oraz udziałem 121/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz.nr 392 o pow. 4719 m2 zw. z KW LE1U/00042073/2) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal usytuowany jest na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym. położonego: 59-300 Lubin, ul. Jesionowa 2/15, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00070577/0 [NKW: LE1U/00070577/0]. Suma oszacowania wynosi 196 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 10902082 0000000546000060 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: