OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. 76 746 18 07) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

30 marca 2023r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin, w sali nr XI odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,90m2, w tym: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój - położonego: 59-300 Lubin, ul. Mickiewicza 82/10 - na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dwunastokondygnacyjnym, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica (adres spółdzielni: 59-300 Lubin, ul. Mickiewicza 90), dla którego nie została urządzona księga wieczysta. Suma oszacowania wynosi 196 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 10902082 0000000546000060 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: