OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 3311286) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2022 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 86-120 Pruszcz, Brzeźno 18, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 128079 [NKW: BY1B/00128079/4].

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 72 (0,3400 ha) oraz 85/2 (0,2378 ha), o powierzchni łącznej 0,5778 ha.

Działka nr 85/2 o powierzchni 0,2378 ha, sklasyfikowana jako S-RII (0,11ha), R-IIIa (0,063ha), B (0,0675 ha); kształt regularny (prostokąt), teren płaski, częściowo ogrodzony, zagospodarowany roślinnością ogrodową. Za budynkiem urządzono ogród warzywny. Na działce 85/2 usytuowany jest budynek mieszkalno-inwentarski wzniesiony około 1935 r. o powierzchni całkowitej = 148,1 m2 w tym części mieszkalnej = 81,4 m2, części inwentarskiej = 66,7 m2. Działka uzbrojona w przyłącze energetyczne, własne ujęcie wody, posiada także urządzone przyłącze kanalizacyjne (szambo).

Działka nr 72 o powierzchni 0,3400 ha, sklasyfikowana jako „Ł-RV" (0,29ha), L-RIV (0,04 ha), W (0,01 ha); kształt trapezu, jest niezabudowana, nieogrodzona, nie posiada urządzonych przyłączy infrastruktury technicznej. Działka o nieznacznie zróżnicowanym poziomie terenu. Na działce znajduje się staw o powierzchni lustra wody około 250 m2, który wykonany został bez decyzji wodno - prawnej.

 

Nieruchomość obciążona służebnością osobistą mieszkania, która pozostanie w mocy.

 

Suma oszacowania wynosi 136 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania pomniejszona o wartość ograniczonego prawa rzeczowego - służebności osobistej mieszkania (54 700,00 zł), która pozostaje w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia i po dokonaniu zaliczenia wynosi 47 825,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: