OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 331-12-86) ogłasza, że dnia

 

26 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 86-120 Pruszcz, Wałdowo 65, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 55798 [NKW: BY1S/00055798/3].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 235/2 o powierzchni 0,6033 ha. Działka ma kształt nieregularny, teren płaski, częściowo ogrodzony z jednej strony graniczy z ciekiem wodnym. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIVa 0,2963 ha, Br-RIVa 0,3080 ha. Obszar nieruchomości o słabym stopniu zagospodarowania. Na nieruchomości znajduje się:

- murowany budynek jednorodzinny z 1923 r., parterowy ze strychem, z dachem dwuspadowym krytym eternitem o Pu = 120,9 m2 (z pomiaru) oraz powierzchni zabudowy Pz = 162,0 m2,

- kompleks budynków gospodarczych.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne - zbiornik typu szambo. Energia elektryczna pobierana bezpośrednio ze słupa. W budynku mieszkalnym rozprowadzono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, co. Na nieruchomości usytuowany jest słup energetyczny.

 

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: