OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVIII w Krakowie Krzysztof Przybyła zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc, że w dniu

 

7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komornika (Kraków, ul. Szablowskiego 6 lok. 11), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Zelków (gm. Zabierzów), objęta księga wieczystą nr KR2K/00042719/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 25 900,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 425,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 2 590,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub uiścić na rachunek bankowy Kancelarii Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVIII w Krakowie Krzysztof Przybyła 40 1600 1462 1811 0624 4000 0001 BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy Kms 2/19 i .... z dopiskiem „wadium” lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: