OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW RZ1Z/00039306/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 czerwca 2021 r. o godz. 9:35

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy Rzeszów, ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…),

położonej: 35-604 Rzeszów, ul. Wrzosowa 10, Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: RZ1Z/00039306/3.

 

Suma oszacowania wynosi 672 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 504 480,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 264,00 zł, w taki sposób, aby na konto Komornika wpłynęła najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (17) 715 77 72.

 

Położenie: