OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.03.2024r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie: 66-200 Świebodzin, Park Chopina 3, w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Smardzewo 31/1 w gminie Szczaniec. Licytowana nieruchomość gruntowa składa się działki ewidencyjnej nr 157/4 o powierzchni 100 m2 i posadowionego na niej jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej (skrajny segment). Działka uzbrojona jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą wojewódzką nr 303 o nawierzchni asfaltowej. Klasa gruntu dla działki nr 157/4- B (tereny mieszkaniowe).

 

Budynek mieszkalny nr 31/1 to budynek jednorodzinny jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, który został wybudowany w technologii tradycyjnej przed 1939 r. Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze od frontu poprzez dobudowany ganek, drugie od tylnej części budynku poprzez taras. Ganek dobudowany do budynku usytuowany jest na działce ewidencyjnej nr 119/1 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 303) i nie stanowi części składowej wycenianej nieruchomości. Powierzchnia użytkowa budynku: 81,21 m2. W parterze budynku znajdują się: pokój dzienny (21,95 m2), pokój (10,14 m2), przedpokój (5,51 m2), kuchnia (9,38 m2), łazienka (2,93 m2) oraz WC (0,75 m2). Na poddaszu budynku znajdują się: 2 pokoje (11,34 m2 i 13,48 m2), kuchnia (3,52 m2), komunikacja (1,41 m2), przedpokój (0,80 m2). Wysokość pomieszczeń na parterze 2,57 m, na poddaszu zróżnicowana (skosy) maksymalna wysokość 2,20 m. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitowymi płytami falistymi. Posadzki betonowe, okładziny z paneli lub płytek ceramicznych, w kuchni posadzka drewniana i wykładzina PCV. Ściany tynkowane, malowane emulsyjnie lub tapetowane, w łazience, WC i kuchni częściowo licowane płytkami ceramicznymi. Na poddaszu ściany ocieplone wełną mineralną, obłożone płytami kartonowo - gipsowymi malowanymi emulsyjnie lub tapetowanymi. Sufity tynkowane, malowane emulsyjnie, miejscowo kasetony styropianowe, na poddaszu obłożone płytami kartonowo - gipsowymi malowanymi emulsyjnie. Drzwi wewnętrzne i zewnętrze płytowe, tarasowe PCV. Okna PCV i drewniane. Budynek posiada również piwnicę (8,83 m2 ), wysokość piwnicy 1,83 m. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe (piec kaflowy pokojowy w parterze, kominek na poddaszu), ciepłą wodę użytkową (z bojlera elektrycznego w łazience), wentylację grawitacyjną. Stan techniczny budynku i standard wykończenia pomieszczeń ocenia się jako średni, pokrycie dachowe wymaga wymiany.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00023031/2.

 

Suma oszacowania wynosi 197 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 900,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka 2 Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 04 1600 1462 1860 2410 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym). Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Świebodzin, Park Chopina 3 pok. 12 (UWAGA akta w sądzie można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 68-381-94-63). Można przeglądać następujące dokumenty: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej albo przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606 450 589. W dniu 22.02.2024 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 11:15 do godziny 11:35. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Położenie: