OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Angelika Durda, Kancelaria Komornicza nr III w Otwocku na podstawie art. 953 i 955 §3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w sprawie o sygnaturze Km 940/22 w dniu

26-02-2024r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy Armii Krajowej 2  w sali nr 3,  odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej: 05-480 Brzezinka, dz. ewid.: 64, 65/1, 65/3, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr WA1O/00009151/2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 810.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    608.175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81.090,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank BNP Paribas SA 02 1600 1127 1870 6927 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: