OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

20 czerwca 2023 roku o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 2029 o powierzchni 1410 m2, położonej pod adresem 64-000 Kościan, ul. Strzelecka 14, Gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00001436/1.

 

Działka nr 2029 położona w części śródmiejskiej miejscowości Kościan, przy drodze utwardzonej. Media w drodze dojazdowej: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. Teren nieruchomości składa się z działki zabudowanej kamienicą śródmiejską w zabudowie zwartej, z dodatkowym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w głębi działki oraz budynkiem gospodarczym.

 

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków w zakresie położonej na niej kamienicy - pozycja 37 w rejestrze.

 

Budynek kamienicy śródmiejskiej: w zabudowie zwartej z sąsiednią kamienicą oraz niewielkim budynkiem handlowym. Budynek mieszkalny piętrowy z poddaszem nieużytkowym oraz z lukarną dachową, podpiwniczony, budowany w 1875 roku w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 252,57 m2. Budynek składa się z parteru i piętra, gdzie znajdują się lokale mieszkalne i jeden handlowy w parterze budynku, ponadto składa się ze strychu nieużytkowego oraz piwnicy gdzie znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Lokale mieszkalne nie posiadają zaświadczenia o samodzielności. Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja, gaz, c.o. i c.w. - piec na gaz.

Budynek mieszkalny w podwórzu: w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym znajduje się w głębi działki w jej granicznej części. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej w 1920 roku o powierzchni użytkowej 141,08 m2. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia gospodarcze - magazynowe. Na piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Lokale mieszkalne nie posiadają zaświadczenia o samodzielności. Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja, gaz, c.o. i c.w. - piec na gaz.

Budynek gospodarczy - o funkcji mieszkalnej w podwórzu: w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym piętrowym znajduje się w głębi działki. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej w 1920 roku o powierzchni użytkowej 80,70 m2. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne - w budynku jest łącznie 5 pomieszczeń. Lokale mieszkalne nie posiadają zaświadczenia o samodzielności.

Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja, gaz, c.o. i c.w. - piec na gaz.

 

Suma oszacowania wraz z podatkiem VAT wynosi 1 068 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 712 580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 106 887,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000

0416 4450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Od ceny nabycia zostanie odprowadzony należny podatek VAT.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika

(tel. 65 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl

Położenie: