OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00008298/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek

na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 01-06-2023 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 11, odbędzie się:

- druga licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości

stanowiącej działkę nr 167/3 o pow. 0,19 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym , parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym o łącznej pow. 84,28m 2 oraz pozostałościami po zabudowaniach gospodarczych położonej przy ul. Kolejowej 9, w Nadolicach Małych gmina Czernica , dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00008298/5 należącego do dłużnika Mirosław Pusz

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 134 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 566,67 zł.

- druga licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości

stanowiącej działkę nr 167/3 o pow. 0,19 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym , parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym o łącznej pow. 84,28m 2 oraz pozostałościami po zabudowaniach gospodarczych położonej przy ul. Kolejowej 9, w Nadolicach Małych gmina Czernica , dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00008298/5 należącego do dłużnika Roman Pusz

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 134 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 566,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 435,00 zł, którą należy wpłacić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 31.05.2023r. ( art.962§1 kpc); za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Licytant przystępujący do przetargu dwóch udziałów zobowiązany jest do złożenia rękojmi w kwocie: 26 870,00 zł.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Położenie: