OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

02 czerwca 2023 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie 66-200 ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3, w sali nr 6 odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego (połowa domu jednorodzinnego) położonego pod adresem: 66-213 Ołobok, ul. Wojciechowskiego 4/2. Nieruchomość położona jest na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 213/3 o powierzchni 637 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek wybudowany przed 1939 r. Jest to budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, z nieużytkowym strychem, w zabudowie wolnostojącej. Lokal mieszkalny ma 58,88 m2 powierzchni użytkowej. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z korytarza (6,52 m2), kuchni (18,74 m2), łazienki (4,82 m2), WC (1,05 m2) i dwóch pokoi (12,38 m2 i 15,37 m2). Wysokość pomieszczeń 2,50 m. Stolarka okienna: 3 szt. PCV. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa (z pieca kuchennego z podkową), wentylacja grawitacyjna. W tylnej części działki znajduje się budynek gospodarczy. Właściciel lokalu nr 2 może korzystać z dwóch pomieszczeń gospodarczych umiejscowionych w tym budynku. Powierzchnia zabudowy 51 m2. Właścicielem nieruchomości jest Stanisław Jerzy Solarz. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00018796/4.

 

Suma oszacowania wynosi 122 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 04 1600 1462 1860 2410 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym).

 

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Świebodzin, Park Chopina 3 pok. 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. (UWAGA akta w sądzie można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 68-381-94-63)

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-450-589,
606-701-585 lub 68 452-33-99.

W dniu 16 maja 2023 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 10:20 do godziny 10:40

Położenie: