OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 75 641 07 10) ogłasza, że

dnia 30-03-2023r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 36, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej: prawo własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym działki nr 590 oraz prawo własności niezabudowanych działek nr 585 i 613 położonej: 59-420 Bolków, Grudno 1, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00007915/5. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą mieszkania.

Suma oszacowania wynosi 272 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokość/ 1/10 sumy oszacowania, tj. 27 200,00 zł na rachunek  bankowy kancelarii komornika najpóźniej  w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,które, mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

DO POBRANIA:

 Operat szacunkowy.pdf

Położenie: