OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że w dniu 31-03-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 7 w Sali nr 4, odbędzie się II licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Magdaleny Lenart-Fedejko. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, uprawiana rolniczo, składa się z działki nr 270/5 o pow. 3,0115 ha (AM-1) (w tym w klasie gruntu – RII – 0.1122 ha, RIIa – 2.4693 ha, RIVa - 0.0750 ha, W-RIIIa – 0.0400 ha, LsIV – 0.3150 ha), położona obręb 0006 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00027365/9.

 

Suma oszacowania wynosi 1 759 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 173 266,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 175 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

Położenie: