Gkm 16/21

OGŁOSZENIE O LICYTACJI GARAŻU
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik (tel. 71/7127123) ogłasza, że:

dnia 31-03-2023r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 57, odbędzie się

pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika


stanowiącego :
Udział związany ze współwłasnością lokalu w wysokości 60/10000 części nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego, oznaczonego : GARAŻ G1, nr miejsca postojowego : 107, nr udziału: 85, położonego we Wrocławiu przy ul. Długiej 16 A-C, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków o numerze: WR1K/00272904/4
położonego:
53-658 Wrocław, ul. Długa 16 A-C, Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00272904/4.

 

Suma oszacowania wynosi 34 500,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 25 875,00 zł.

 


Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 450,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik Sądowy
Wojciech Mielnik