OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 75 641 07 10) ogłasza, że: dnia 01-02-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI obejmującej prawo własności lokalu mieszkalnego z udziałem 16,91% w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz udziałem 16,91% w prawie własności terenu objętych KW JG1K/00018313/5 położonej: 58-410 Marciszów ul. Nadrzeczna 45/6, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00018526/1. Lokal mieszkalny ma powierzchnię 82,80 m2. Suma oszacowania wynosi 98 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 870,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: