OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. 24 386 23 89) ogłasza, że:

dnia 15-02-2023r. o godz.12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII lub IX, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

należącej do dłużnika,

 

położonej:

99-300 Kutno, Królewska 42/9,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

 KW NKW: LD1K/00039743/4.

 

Suma oszacowania wynosi 323 900,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 925,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32; 87105014611000009091123928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 390,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: