OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. 24 386 23 89) ogłasza, że:

dnia 15-02-2023r. o godz. l0:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII lub IX, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

należącej do dłużnika, położonej:

99-300 Kutno, Kolonia Sójki 1,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KWNKW: LD1K/00008431/8.

Suma oszacowania wynosi 136 800,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32; 87105014611000009091123928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 680,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: