OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. 24 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

21 grudnia 2022 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII, odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości lokalowej położonej: 99-320 Żychlin, Narutowicza 79/18, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW (NKW: LD1K/00047402/1).

 

Suma oszacowania wynosi 69 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32; 87105014611000009091123928 rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 930,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

* W dziale III KW figuruje wpis:

"ROSZCZENIE DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA GRUNTU O ROCZNĄ OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ W ODNIESIENIU DO KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW."

* na dzień opisu i oszacowania lokal był przedmiotem umowy najmu. Brak wiedzy o ewentualnym trwaniu/wygaśnięciu czy rozwiązaniu przedmiotowej umowy.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: