OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 75 641 07 10) ogłasza, że:

dnia 05-10-2022r. o godz. 11:45

 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej: prawo własności zabudowanej budynkiem byłej piekarni (do rozbiórki) i rozpoczętą budową budynku mieszkalnego w stanie zerowym (w złym stanie technicznym) działki nr 315/2 oraz niezabudowanej działki nr 316/2 położonej: 59-420 Bolków, Sady Górne, .dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00009940/3. Powierzchnia działki 315/2 - 35000 m2, powierzchnia działki 316/2 - 12600 m2. Suma oszacowania wynosi 398 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 820,00zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: