OGŁOSZENIE O LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia Żukowska (tel. (22) 836-29-55,fax (22)836-29-54) ogłasza, że:

dnia 14-10-2022r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 135, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 24 m2, składającego się z jednego pokoju, łazienki z wc i przedpokoju, znajdującego się na IV piętrze (V kondygnacji) w budynku wielkolokalowym. 1 klatkowym. X-kondygnacyjnym należącego do dłużnika, położonego: 01 -117 Warszawa, ul. Górczewska 92/38.

Suma oszacowania wynosi 138 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 605,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 814,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

BANK BNP PARIBAS SA 33 20300045 1110 0000 0417 0220.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: