OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KW WR1O/00046486/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

dnia 05-10-2022 r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 11, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju , loggi (2,10 m2) oraz piwnicy (l,62 m2) o łącznej pow. podanej w księdze wieczystej 50,2900 m2 ( rzeczywista i użytkowa powierzchnia netto lokalu ustalona na podstawie pomiarów wykonanych przez biegłego w trakcie opisu wynosi: 46,79 m2 ) położonego przy ul. Liliowej 1/22 w Jelczu-Laskowicach , dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00046486/8 będącego własnością dłużnika.

Z własnością lokalu związany jest udział 49578/1000000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 16/20 (am-32).

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 224 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 440,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto albo na książeczkę oszczędnościową banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: