OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

21 września 2022 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VII (ew. zgodnie z wokandą), odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

- lokal mieszkalny - należącej do dłużnika, 

położonej: 99-320 Żychlin, Narutowicza 79/18, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW NKW: LD1K/00047402/11.

Suma oszacowania wynosi 69 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32; 87105014611000009091123928, rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 930,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: