KM 763/22

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 września 2022r o godz. 09:00 w sali nr D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marzycieli 20H/2 w Zielonkach gm. Zielonki, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00459974/5. Lokal składa się z 2 pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki z WC i hollu na 1 piętrze, pokoju i łazienki z WC na poddaszu (2 piętrze), o łącznej powierzchni użytkowej 88,61 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 448 554,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 336 415,50 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 44 855,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 22 sierpnia 2022r godz. 10:00 w miejscu jej położenia

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: