OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

30 sierpnia 2022 r. o godz. 08:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VII lub IX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału nieruchomości należącej do dłużnika

położonej: 99-320 Żychlin, pl. Wolności 14/16, sprzedaż : udział 1/4

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00019663/3].

 

Suma oszacowania wynosi 123 500,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32; 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928 rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 350 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: