OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic (tel. (52) 355 00 22) ogłasza, że dnia

 

8 lipca 2022 r. o 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, sala 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o pow. 40,36 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc + piwnica),

położonego: 88-100 Inowrocław, ul. Lucjana Grabskiego 17/29,

dla której SR w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1I/00063414/8.

 

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, cena wywołania- 3/4 sumy oszacowania- 114 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 200,00 zł na konto komornika: PKO BP S.A. O/Inowrocław 25 1020 1505 0000 0702 0070 1243 (tytułem „Wadium KW 63414/8”) albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do 7.07.2022.

W dniu 29.06.2022 r. można oglądać nieruchomość od 10:00 do 10:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Położenie: