OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej pod adresem 64-000 Kościan, ul. Świętego Ducha 25/1, gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00050495/0. Nieruchomość oznaczona numerem 1 zlokalizowana w centrum miasta w budynku wielorodzinnym w zabudowie zwartej, piętrowym z poddaszem użytkowym oznaczonym numerem 25 położonym przy ulicy Świętego Ducha w miejscowości Kościan posiada powierzchnię użytkową 58,43 m2, położona jest na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC. Instalacje techniczne w lokalu: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja sanitarna, c.o. i c.w. z pieca na gaz. Stan techniczny lokalu zadowalający o wykończeniu standardowym. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,73 m2 UWAGA: w księdze wieczystej podana jest łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego razem z powierzchnią piwnicy.

Suma oszacowania wynosi 161 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika (tel. 65 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl.

 

Położenie: