OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. 24 386 23 89) ogłasza, że:

dnia 14 lipca 2022r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VIII lub IX ew. zg. wokandą, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości należących do: Michał Wiślicki położonych: 99-307 Strzelce, Strzelce:

1.     dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NKW: LD1K/00048147/2. Suma oszacowania wynosi 116 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 630,00 ,

2.     dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NKW: LD1K/00026287/5. Suma oszacowania wynosi 264 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 430,00 zł.

W każdym przypadku Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć wskazaną dla poszczególnej nieruchomości rękojmię w gotówce lub na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32; 87105014611000009091123928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Do licytowanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1405, ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: