OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

10 czerwca 2022 r. o godz.10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, Wojska Polskiego 71a/7, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 29843 (NKW: BY1S/00029843/3).

 

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny nr 7 wraz z udziałem wynoszącym 48/1076 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem, położony na III piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 71a. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,17 m2, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój.

 

Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00 zł.  

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

Położenie: