OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

27 maja 2022 r. o godz.10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, Wiąg, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 28227 (NKW: BY1S/00028227/2).

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr ewidencyjnych 9/6 oraz 14 o łącznej pow. 1,2624 ha. Nieruchomość nie stanowi jednego rozłogu. Bezpośredni dojazd do działki 9/6 drogą gruntową. Do działki nr 14 brak bezpośredniego dojazdu.

Działka nr 9/6 o powierzchni 0,4224 ha, na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym. Budynki wzniesione zostały w 1970 r. mają odpowiednio: budynek nr 304 Pz = 130 m2, budynek nr 305 Pz = 152 m2. Są to budynki jednokondygnacyjne z dachami symetrycznie dwuspadowymi, pokrytymi eternitem. Do budynku nr 304 przylega 1-kondygnacyjne pomieszczenie gospodarcze o Pz około 20 m2 z dachem jednospadowym krytym eternitem. Bezpośredni dojazd do działki drogą gruntową. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej poprzez działkę nr 31 stanowiącej drogę gminną bez kategorii drogi.

Działka nr 14 o powierzchni 0,84 ha sklasyfikowana jako LsVI. Działka posiada kształt nieregularny, z bardzo dużymi deniwelacjami terenu, porośnięta jest drzewostanem liściastym oraz krzakami i stanowi rodzaj parowy (wąwozu). Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, położna jest w odległości około 125 m od linii brzegowej rzeki Wisły.

Suma oszacowania wynosi 37 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00 zł.  

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

Położenie: