OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

9 czerwca 2022 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sali nr 136, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika: Kamila Iwanicka- Sobczak, położonego w Szczecinie przy ul. Rapackiego 1F/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę   wieczystą o numerze KW SZ1S/00221005/2.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Szczecinie przy ul. Rapackiego 1F/3 o powierzchni użytkowej 55,10 m2 (zgodnie z działem I-0 księgi wieczystej pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 57,5 m2) wraz z przynależnym udziałem 9375/1000000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu objętych księgą wieczystą KW nr SZ1S/00088029/1. Do lokalu przynależy: komórka lokatorska numer PG.B.10 o powierzchni użytkowej 2,40 m2, położona w hali garażowej oraz miejsce postojowe numer BG.25.

 

Suma oszacowania wynosi 373 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 20300045 1110 0000 0410 8690 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: