OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak (tel./fax (52) 386 05 77) ogłasza, że w dniu

 

6 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią 89-100 Nakło n. Not., ul. Sądowa 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej 89-100 Sadki, ul. Polna 4, Dębowo, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 1052 [NKW: BY1N/00001052/5].

 

Nieruchomość gruntowa, położona na działce nr 3/3 o pow. 0,4400 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym (pow. uż. 140,77 m2) z częścią gospodarczą (pow. uż. 15,00 m2). Obecnie budynek funkcjonuje jako dwulokalowy rozdzielony pomieszczeniem gospodarczym (mieszkanie nr 1- pow. uż. 122,57 m2; mieszkanie nr 2 pow. uż. 18,20 m2). Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do własnego zbiornika. Lokal nr 1 ogrzewany kotłem na paliwo stałe, lokal nr 2 ogrzewany piecem typu "koza". Służebność osobista mieszkania wygasła.

 

Suma oszacowania wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 700,00 zł w gotówce.

Rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 1020 1462 0000 7102 0022 4303

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: