OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska (tel. (0-82) 565-30-23)

ogłasza, że: dnia 25-05-2022r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy ul. Żołnierzy I AWP 16 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działki zabudowane o nr ewidencyjnym 54/2 oraz o nr 54/4 o ogólnej powierzchni 1,72 ha.

Nieruchomość zabudowana zorganizowanym obiektem magazynowo - produkcyjnym młyna o łącznej powierzchni użytkowej 2 949,20 m2- wraz z wyposażeniem. Na zabudowania składają się: budynek główny młyna, budynek administracyjno- warsztatowy, budynek wagi, budynek magazynowy- wiata obudowana, budynek magazynowy, budynek magazynowy – części zamiennych, budynek magazynu paliw, budynek portierni. Stan techniczny budynku młyna i wagi - dobry, budynek magazynowy o pow. 367,20 m2- do rozbiórki, pozostałych obiektów - średni. Dojazd do nieruchomości własną drogą lokalną utwardzoną od drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana w terenie podmiejskim, około 9 km od powiatowego miasta Chełm. Uzbrojenie terenu: E,W,K,T. Przeznaczenie terenu: dla potrzeb usług rolnych z preferencją na usługi komercyjne, istniejące zainwestowanie do zachowania 0,68 ha terenu rolnego, faktycznie podporządkowany terenom usługowym. Nieruchomość położona : 22-151 Staw, wieś Staw. dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LUlC/00056434/0. Suma oszacowania wynosi 2 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 466 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 220 000,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tyra artykule.

Położenie: