OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

PO1N/00004016/5,  PO1N/00004890/5, PO1N/00004891/2, PO1N/00022478/3 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 marca 2022 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

KW nr PO1N/00004016/5: działka 248/2, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp-0,1802 ha, położona we wsi Paproć, gm. Nowy Tomyśl, przy ul. Leśnej 127 A, przylega bezpośrednio do drogi gruntowej – ul. Leśnej. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Na dzień wizji działka była nieużytkowana – porośnięta trawą z nielicznymi nasadzeniami, bez wartości handlowej. KW nr PO1N/00022478/3: działka 252/6, grunty orne pastwiska grunty pod rowami-RVI 0,1272 ha, PsV 0,1082 ha, W 0,0146 ha łącznie: 0,2500 ha; położona jest w tylnej części kompleksu – za działkami nr 249 i 250. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i jest częściowo ogrodzona – ogrodzeniem z siatki handlowej na słupkach metalowych osadzonych w gruncie. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na dzień wizji działka była nieużytkowana – porośnięta trawą z nielicznymi nasadzeniami bez wartości handlowej. Na działce znajduje się częściowe utwardzenie kostką brukową. KW nr PO1N/00004891/2: działka 249/2 (oznaczona Ba), tereny przemysłowe Ba-0,2344 ha, oraz KW nr PO1N/00004890/5: działka 250/2 (oznaczona Ba) – tereny przemysłowe Ba-0,2370 ha, razem nieruchomości tworzą jedna funkcjonalną całość, na działkach znajduje się budynek produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną „dwukondygnacyjny (parter + piętro) z dachem płaskim, niepodpiwniczony, otynkowany i wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, sprężonego powietrza – nieczynną i alarmową – nieczynna. Ogrzewanie budynku – CO na olej opałowy. Budynek wyposażony jest w windę towarową dwustronną. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: Pz = 1 731,86 m2. Powierzchnia użytkowa obiektu: Pu = 2 809,19 m2 w tym: pomieszczenia biurowa – 271,86 m2, pomieszczenia produkcyjno-magazynowe – 2 326,06 m2, pomieszczenia socjalne – 211,27 m2, pomieszczenia techniczne – 58,49 m2, komunikacja, pomieszczenia sanitarne - 220,02 m2. Do dalszych wyliczeń przyjęto powierzchnię 2 809,19 m2 tj. powierzchnię pomieszczeń biurowych, produkcyjno-magazynowych i socjalnych. Pozostałe pomieszczenia stanowią powierzchnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Sposób wykorzystania obiektu: Na dzień wizji lokalnej budynek był w niewielkiej części użytkowany na cele produkcyjne. Pozostałe pomieszczenia, od dłuższego czasu, nie były użytkowane. Działki są w uzbrojone w media: energia elektryczna, siła, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telefoniczna, instalacja alarmowa - nieczynna. Sieć gazowa doprowadzona jest do granicy działki, na dzień oględzin brak przyłącza gazowego. Na działce nr 250/2 znajduje się transformator będący własnością właściciela gruntu. Od strony ulicy Leśnej na działkach znajduje się parking i chodniki z kostki brukowej, oraz utwardzenie terenu betonowe. Frontowa część działek obsadzona jest krzewami i roślinami ozdobnymi. Uwaga!: w dziale III KW wpisano umowę dzierżawy z dnia 06.10.2010 r.

Położonych pod adresem: 64-300 Nowy Tomyśl, Paproć, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach PO1N/00004016/5, PO1N/00004890/5, PO1N/00004891/2, PO1N/00022478/3.

Suma oszacowania wynosi: 2 142 334,40 zł (w tym podatek VAT 23% 13 519,40 zł od KW nr PO1N/00004016/5: działka 248/2 wartość 58 780,00 zł) cena wywołania wynosi: 1 428 222,93 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania. Rękojmia: 214 233,44 zł 1/10 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu

11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: