OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. (75) 641 07 10), ogłasza że w dniu

 

26 października 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: prawo własności obiektów wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 240/5, 262/8, 262/9, 262/10, 262/13, 262/14; położonej: 58-420 Jarkowice, Jarkowice, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00022898/0. Na nieruchomości ciąży służebność gruntowa polegająca na prawie do nieodpłatnego przechodu i przejazdu drogą utwardzoną biegnącą przez działkę gruntu nr 262/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 262/15.  

 

Suma oszacowania wynosi 939 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 626 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 93 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: