OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 listopada 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: 59-420 Bolków, ul. Sienkiewicza 1/2, Bolków, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00025671/4.

 

Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania to 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

BGŻ BNP PARIBAS S.A.: 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003.

 

Dnia 08.11.2021 r. w godzinach 10:00-10:20 można oglądać nieruchomość.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do dobycia przetargu.

 

Położenie: