OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk (tel. (52) 331 26 65) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2021 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: niezabudowaną działkę o numerze geodezyjnym 380/9, obręb 0021 Zalesie Królewskie o powierzchni 0,48 ha, położoną: 86-182 Świekatowo, Zalesie Królewskie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00056483/9.

 

Suma oszacowania wynosi 28 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA 15 1020 5011 0000 9902 0181 0092.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: