OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2021 r. o godz. 08:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 142, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej we Wrocławiu przy ul. Wesołej 7/10, stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,41 m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00186697/9. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 1160/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00072635/5.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 280 500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 28 050,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19.

 

Położenie: