OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZEŚCI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00033252/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

08 października 2021 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącej do: (…),

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 33/1 o pow. 0,1111 ha, tereny mieszkaniowe. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, krytym dachem wielospadowym oraz garażem dwustanowiskowym o powierzchni 294,18 m2. Budynek na początku 2021 roku uległ zalaniu na skutek awarii c.o. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od strony ul. Podhalańskiej - działka nr 33/6 będącej drogą wewnętrzną, stanowiącą własność osoby fizycznej. W opisanej księdze wieczystej KW WR1O/00018518/7, w której brak jest wpisu ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością polegającego na nieodpłatnej służebności gruntowej, tj. na prawie przejazdu i przechodu dla każdoczesnego właściciela działki 33/1 będącej przedmiotem egzekucji.

Konieczna będzie regulacja prawna przejazdu i przechodu przez działkę nr 33/6.

Położonej: 55-003 Czernica, ul. Podhalańska 2, Kamieniec Wrocławski,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR10/00033252/5.

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 454 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 45 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 07.10.2021 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: