OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Jarosław Szweda (tel. (58) 777 68 72) ogłasza, że dnia

 

30 września 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę w Tczewie, Aleja Zwycięstwa 14 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 801 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 144,50 m2, położonej w: 83-113 Dalwin 14A, gmina Tczew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1T/00045491/0.

 

Suma oszacowania wynosi 371 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37 170,00 zł w gotówce lub na rachunek kancelarii: 22 8345 0006 0004 6457 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: