OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 października 2021 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, Plac Wolności 17, sala nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lubcz 34/4, 88-420 Rogowo,

dla którego Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr BY1Z/00020032/7.

 

Lokal położony jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, obejmuje trzy pokoje, kuchnię, łazienkę, WC, korytarz, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,53 m2; lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest za pośrednictwem instalacji CO zasilanej piecem na paliwo stałe, pomieszczenie przynależne do lokalu stanowi pomieszczenie gospodarcze (garażowe) w budynku nr ew. 115 o pow. 24,00 m2.

 

Cena szacunkowa wynosi: 115 700,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 86 775,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 11 570,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159,

na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój nr 24. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29.09.2021 r. w godz. od 10:00 do 10:15.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19

 

Położenie: