OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Paweł Woźny na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 września 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok, w sali nr 107, odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 629, o pow. 0,0364 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno-biurowym, murowanym, piętrowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym,

położonej: Sanok, obręb Śródmieście,

dla której Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00000306/5.

 

Suma oszacowania wynosi 1 258 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 838 666,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 125 800,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:  

*').hide(); jQuery( '.inside > *:first-child').show(); jQuery( '.realTabs li a').click(function(evt){ // Init Click funtion on Tabs var clicked_tab_ref = jQuery(this).attr( 'href' ); // Strore Href value jQuery(this).parent().parent().children( 'li').children( 'a').removeClass( 'selected' ); //Remove selected from all tabs jQuery(this).addClass( 'selected' ); jQuery(this).parent().parent().parent().children( '.inside').children( '*').hide(); jQuery( '.inside ' + clicked_tab_ref).fadeIn(500); evt.preventDefault(); }); });