OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 października 2021 r. o godz. 14:00

 

w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym należącego do dłużnika: (…), położonego: 72-500 Międzyzdroje, Zwycięstwa 19/3, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00014831/0].

Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku 1-piętrowym.

Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 99,13 m2 (dane wg księgi wieczystej KW nr SZ1W/00014831/0).

Charakterystyka lokalu wg stanu na dzień 10.03.2021 r.:

Drzwi wejściowe:

- wzmocnione w bardzo dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Drzwi wewnętrzne:

- drewniane w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Stolarka okienna:

- okna pcv w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Parapety:

- konglomerat w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Podłogi:

- w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe, parkiet dębowy w dobrym i przeciętnym stanie techniczno-użytkowym (widoczne ubytki, przetarcia, szczeliny),

- w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w korytarzu: terakota oraz granit w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- na balkonach: terakota w dobrym i przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Ściany:

- w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w kuchni: ściany gładzone pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w korytarzu: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w łazience: pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Funkcjonalność mieszkania – przeciętna jak na taką powierzchnię. Ekspozycja okien na dwie strony świata, tj.: na podwórko oraz ulicę. Łazienka razem z WC. Lokal posiada trzy balkony. W lokalu znajdują się dwie szafy typu „Komandor”. Ogrzewanie lokalu z pieca na paliwo stałe, który znajduje się w dzierżawionym budynku garażu nie należącym do dłużników.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: średni.

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień 10.03.2021 r.):

 

Lp.

POMIESZCZENIE

 

 

POKÓJ

 

POKÓJ

 

POKÓJ

 

POKÓJ

 

KUCHNIA

 

ŁAZIENKA

 

PRZEDPOKÓJ

Tabela nr 2: Klasyfikacja stanu technicznego budynku:

 

Lp.

Klasyfikacja stanu technicznego, zużycie elementu w [%]

 

Kryteria oceny elementu

 

 

Bardzo dobry 0 -15

 

Elementy budynku – lokalu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normowym.

 

 

Zadowalający – dobry 16 -30

 

Elementy budynku (lokalu) utrzymany należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji i impregnacji.

 

 

Średni 31 -50

 

W elementach obiektu (budynku, lokalu) występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.

 

 

Zły 51 -70

 

W elementach występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.

 

Przedmiotowy lokal wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja elektroenergetyczna,

- instalacja c.o.: z pieca na paliwo stałe,

- woda ciepła: z pieca na paliwo stałe,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja spalinowa,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej.

 

Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek 1 – piętrowy, wybudowany w latach przedwojennych, w technologii tradycyjnej. Budynek wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Klatka schodowa w przeciętnym stanie. Budynek ocieplony, otynkowany i pomalowany. Stan techniczny budynku: dobry.

Charakterystyka budynku:

Budynek: 1-piętrowy (3 kondygnacji nadziemnych).

Konstrukcja: technologia tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalna.

Lata budowy: przedwojenne.

Stan techniczny: dobry.

Ilość lokali w budynku: 6.

Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa budynku:

fundamenty: nie badano,

ściany zewnętrzne: murowane, ocieplone, otynkowane i pomalowane,

ściany wewnętrzne: murowane,

stropy: drewniane,

dach: konstrukcji drewnianej,

pokrycie dachu: dachówka,

komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,

instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, c.o. indywidualne, ciepła woda indywidualnej, teletechniczna, wentylacji grawitacyjnej, spalinowa.

 

Przedmiot wyceny położony jest przy ulicy Zwycięstwa w północno-wschodniej części miejscowości Międzyzdroje. Przedmiot wyceny oddalony jest od plaży Morza Bałtyckiego ok. 430 m w linii prostej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wielolokalowa. W pobliżu szacowanego lokalu znajduje się m.in.: Woliński Park Narodowy, mnóstwo domów gościnnych, kwater prywatnych, Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ZUS, dworzec, Aleja Gwiazd, apteka, szkoła, kościół, sklep spożywczy, „Żabka”, itd. W dalszej odległości znajduje się pasaż „Pod Gryfem”, „Biedronka”, „Rossmann”, itp. W pobliżu gdzie znajduje się przedmiot wyceny jest ograniczona liczba miejsc parkingowych. Odległość nieruchomości od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, że użytkownicy nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasem czy drganiami pochodzącymi z dróg miejskich. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu ocenia położenie ogólne i szczegółowe jako dobra.

 

Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: