OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

14 października 2021 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 107, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 229/3 o pow. 0,11 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi;

położona: 74-106 Żelewo, ul. Miedwiańska 9, gmina Stare Czarnowo (poprzedni adres: Żelewo 6), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00015915/1.

 

Suma oszacowania: 143 190,00 zł, cena wywołania: 107 392,50 zł.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 14 319,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić przelewem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485 (decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: