OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

14 października 2021 r. o godz. 10:15

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 874/1 o pow. 17,90 ha, nieruchomość rolna, grunty klasy RIVa, RIVb, RV, ŁIV, ŁV, ŁVI, PsIV, PsV, W-ŁVI;

położona: 74-120 Widuchowa, Krzywin, obręb 0009,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1Y/00066639/4.

 

Suma oszacowania: 387 470,00 zł, cena wywołania: 290 602,50 zł.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 38 747,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić przelewem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485 (decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: