OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. (75) 641 07 10), ogłasza że w dniu

 

24 września 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 z udziałem 71/1000 w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz gruntu – objętych KW JG1K/00014553/1, położonego: 58-400 Kamienna Góra, ul. Żeromskiego 2/4, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00022135/4. Powierzchnia użytkowa lokalu – 29 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 600,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: