OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Magdalena Wylegała (tel. (61) 646 11 16) ogłasza, że dnia

 

11 października 2021 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy Oborniki, ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału (…) w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność (…); położonej: 64-630 Ryczywół, Lipa, działka nr 86, 87, 88, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00026824/3, tj.: nieruchomość składa się z 3 działek ewidencyjnych, działka nr 86 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, natomiast działki nr 87 i 88 stanowią drogę wewnętrzną gruntową. Stan techniczno-użytkowy budynku mieszkalnego usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 86: rok budowy 1992, powierzchnia użytkowa 135,6 m2, budynek jest wolnostojący, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, w części poddasza urządzony magazyn na zboże, natomiast stan techniczno-użytkowy budynku gospodarczego: rok budowy 1992, powierzchnia zabudowy 101,00 m2, bryła – budynek wolnostojący jednokondygnacyjny.

 

Suma oszacowania uwzględniająca udział dłużnika oraz obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, tj. prawem służebności osobistej mieszkania Marka Maksymiliana Zawal oraz Agnieszki Doroty Zawal wynosi 62 209,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 656,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 220,90 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: